Vogue KoreaSaskia de Brauw

Photographer: Cass Bird

Fashion Editor: Ye Young Kim