Vogue MexicoKaren Elson

Photographer:  Alexi Lubomirski

Stylist: Sara Gore-Reves